Er klinkt een hard geluid tijdens het gebruik (continue pieptoon). Wat is dit?

Volgen